Tovar - správa o výrobe obalov EKO-KOM

Používa sa na vedenie záznamov a generovanie dokumentov pre národne platné záznamy. Základná špecifikácia použitých obalov je uvedená v položke cenníka na záložke Evidencia obalov, zdroj a miesto určenia obalov na formulári Typy dokladov v moduloch Predaj a Nákup na záložke EkoKom.

Vyberte obdobie, za ktoré chcete spracovať správu

  • Rok

  • Čtvrtina

Ekokom-ID

Vaše číslo objednávky

Verzia formulára

Vyberte typ ponuky

  • Zoznam položiek

  • Elektronicky formátované pre výplň 602

Cielový súbor

Did this answer your question?