Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaSprievodca nastavením spoločnosti
Sprievodca nastavením firmy - zoznam užívateľov
Sprievodca nastavením firmy - zoznam užívateľov

Vytváranie užívateľov v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Soznam užívateľov slúži na správu užívateľov, ktorí budú môcť pracovať s novovytvorenou firmou. Pri vytváraní novej spoločnosti je používateľ, ktorý vytvára novú spoločnosť, automaticky zaradený do tohto zoznamu a automaticky je vyhlásený za používateľa s najvyššími oprávneniami v rámci spoločnosti. Kliknutím na tlačidlo môžete pridať ďalších používateľov s rôznymi oprávneniami na používanie programu.


Tieto údaje môžete kedykoľvek zadať v ponuke "Nástroje" v časti "Ľudia a používatelia", kde môžete údaje podľa potreby opraviť.

Poznámka: V tejto možnosti môžete priradiť prístup k spoločnosti aj existujúcim používateľom, ktorí majú prístup k iným spoločnostiam

Podrobnejší popis zoznamu používateľov nájdete v časti Lidia a používatelia.

Tlačidlo Predchádzajúci vás vráti do predchádzajúceho dialógového okna.

Tlačidlo Další vás presmeruje na ďalší krok Sprievodcu nastavením spoločnosti.

Keď potvrdíte tlačidlo , zrušíte celé nastavenie spoločnosti a ste na začiatku založenia novej spoločnosti.

Súvisiace

Súvisiace

Did this answer your question?