Nasledujúci návod popisuje spôsob pripojenia ABRA Flexi k fiškálnym pokladniciam ELCOM.


Ovládač pokladnice USB

Ovládač portu USB bude pristupovať k pripojenej pokladnici Euro-50 Mini, ako keby bola pripojená cez seriálny port, napr. COM3 (Windows) alebo /dev/ttyS0 (Linux).

V prípade systému Windows si stiahnite balík ovládača z webovej lokality spoločnosti ELCOM a podľa pokynov v súbore citaj ma ho nainštalujte.txt, ktorý je súčasťou balenia.
Po dokončení inštalácie a pripojení pokladnice by ste mali v Správcovi zariadení v časti Porty (COM a LPT) v strome vidieť zariadenie Euro-50 Mini Communications Port a označenie konkrétneho priradeného portu.

V prípade Linuxu sa môže názov konkrétneho zariadenia značne líšiť, ale takmer vždy by mal byť

začnite s tty. Keď je zariadenie pripojené, malo by sa objaviť na výstupe príkazu:

dmesg | grep tty

Pravdepodobne budete musieť používateľovi udeliť oprávnenie na čítanie/zápis do súboru zariadenia. Zvyčajne sa to rieši členstvom v špeciálnej skupine (napr. uucp).

Komunikácia so zariadením

Protokol aplikácie

Toto je nový a zároveň jediný podporovaný spôsob pripojenia k fiškálnym pokladniciam ELCOM. Nevyžaduje inštaláciu komunikačných knižníc, pripojenie je nezávislé od platformy (môže byť implementované z akéhokoľvek operačného systému). komunikačný protokol je implementovaný priamo v systéme ABRA Flexi.

Euro2A

Program Euro2A môžete použiť na kontrolu správnej komunikácie medzi počítačom a pokladňou, nastavenie daní a ďalších údajov. Balík programov si môžete stiahnuť z webovej stránky spoločnosti ELCOM. V balíku sú dve verzie, rozbaľte súbor Euro2A_ver6_00_SKf.exe s novšou verziou 6.00 a nainštalujte program.

Pomocou programu môžete skontrolovať, či je pokladňa pripojená k počítaču a na ktorom porte, a predovšetkým program potrebuje nastaviť použité sadzby DPH. Program je vybavený rozsiahlou nápovedou.

Konfiguračný súbor pos.xml

Na nastavenie parametrov komunikácie ABRA Flexi s pokladňou je potrebný súbor pos.xml. Pre aplikačný protokol to má nasledujúcu podobu:

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

COM7

false

<?xml version="1.0"?>

Upozornenie: Nesmie byť zadaná možnosť cashRegisterType, ktorá aktivuje pôvodnú metódu pripojenia komunikačnej knižnice.

V prípade, že v konfiguračnom súbore nie sú zadané voliteľné parametre, použijú sa predvolené hodnoty. Ak už používate napríklad pos.xml pre platobný terminál, pridajte vyššie uvedené parametre do existujúceho súboru.

Súbor pos.xml je potrebné umiestniť do nasledujúceho adresára (vyberte variant podľa verzie systému Windows, ktorú používate):

%SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom\

%SystemDrive%\Program Files\Common Files\WinStrom\

Zapísanie súboru do tohto adresára bude pravdepodobne vyžadovať práva správcu.

Ak máte počas aktualizácie súboru pos.xml spustenú aplikáciu Flexi, stačí zavrieť a otvoriť okno Predajná kancelária, aby ste získali aktualizovanú konfiguráciu.

Nastavenie pos.xml pre komunikačnú knižnicu Elcom

Pre úplnosť uvádzame ešte pos.xml pre pôvodnú metódu pripojenia:

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

COM7

Euro-50TE Mini

1

true

SK

false

<?xml version="1.0"?>

Nastavenia v ABRA Flexi

Funkcionalita predajnej pokladne je prídavný modul, ktorý je potrebné zakúpiť. Po sprístupnení funkcie je potrebné vybrať Predajnú pokladňu z hlavnej ponuky Predaj - Typy dokladov. Zobrazí sa zoznam predajných pokladníc, v ktorom môžete vybrať alebo vytvoriť záznam fiškálnej pokladnice a otvoriť ho na úpravu. Na karte Správa začiarknite príznak Použiť pokladňu a záznam uložte. Pokladňa by potom mala byť pripravená na predaj.

Správne nastavenie pripojenia môžete overiť pomocou služby Test komunikácie - fiškálna pokladnica v module Predajná pokladnica.

Did this answer your question?