Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaNákup
Súhrny položiek dokladov - Nákup
Súhrny položiek dokladov - Nákup
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Nákup - Súhrny položiek dokladov

Prehľady položiek dokumentov zobrazujú všetky položky faktúr, napr. máte 10 faktúr a každá faktúra obsahuje 3 položky, t. j. spolu 30 faktúr.

_________________________________________________________________

Položky prijatej faktúry

Prehľady položiek dokladu - položky prijatej faktúry

_________________________________________________________________

Položky akceptovanej ponuky

Nákup - Správy o položkách dokladu - Prijaté položky

_________________________________________________________________

Vydané dopytové položky

Nákup - Správy položiek dokladu - Položky vystavenej cenovej ponuky

_________________________________________________________________

Vydané položky objednávky

Prehľady položiek dokladu - Položky vystavenej objednávky

_________________________________________________________________

Nákup, predaj a pohyb zásob

Nákup - prehľady položiek dokladu - nákup, predaj a pohyby na sklade

Did this answer your question?