Prehľad zmien v ABRA Flexi (10. 11. 2020):

Opravy chýb

  • Používateľ bez práva na zrušenie záznamov na faktúre nemohol upravovať záznamy. Pokus o otvorenie formulára položky viedol k chybe aplikácie.

Did this answer your question?