All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0.2
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0.2

10. 11. 2020 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v ABRA Flexi (10. 11. 2020):

Opravy chýb

  • Používateľ bez práva na zrušenie záznamov na faktúre nemohol upravovať záznamy. Pokus o otvorenie formulára položky viedol k chybe aplikácie.

Did this answer your question?