Prehľad zmien v ABRA Flexi (16. 11. 2020):

Údržba

  • Predĺženie dĺžky kľúča RSA vygenerovaného vlastnoručne podpísaným certifikátom SSL na 2048 bitov.

Opravy chýb

  • Odstránené vzájomné odhlásenie používateľa pre https://demo.flexibee.eu/.

  • Pri importovaní údajov vo formáte XLS do klientskej aplikácie sa vyskytla chyba, ktorá mohla spôsobiť chybu aplikácie.

  • Oprava validácie čísla rozhodnutia pri importe súboru eSick Leave.

  • Povolená súbežná práca používateľa v klientskej aplikácii a webovom rozhraní.

  • Odosielanie pripomienok prostredníctvom e-mailu internou službou Pripomienkovač spôsobovalo pád aplikácie.

Did this answer your question?