All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0.3
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0.3

16. 11. 2020 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v ABRA Flexi (16. 11. 2020):

Údržba

  • Predĺženie dĺžky kľúča RSA vygenerovaného vlastnoručne podpísaným certifikátom SSL na 2048 bitov.

Opravy chýb

  • Odstránené vzájomné odhlásenie používateľa pre https://demo.flexibee.eu/.

  • Pri importovaní údajov vo formáte XLS do klientskej aplikácie sa vyskytla chyba, ktorá mohla spôsobiť chybu aplikácie.

  • Oprava validácie čísla rozhodnutia pri importe súboru eSick Leave.

  • Povolená súbežná práca používateľa v klientskej aplikácii a webovom rozhraní.

  • Odosielanie pripomienok prostredníctvom e-mailu internou službou Pripomienkovač spôsobovalo pád aplikácie.

Did this answer your question?