Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0.5
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0.5

30. 11. 2020 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v ABRA Flexi (30. 11. 2020):

Opravy chýb

  • Aktualizácia na verziu 2020.3.0.x deaktivovala protokol zmien pre existujúce spoločnosti. Táto verzia opravuje chybu a navyše znovu aktivuje denník.

  • V type spoločnosti Daňová evidencia nebolo možné po spárovaní faktúry s platbou zmeniť pole Opis účtovania.

  • Odoslanie výstupu mzdového listu Zápisnica prostredníctvom e-mailu spôsobovalo chybu aplikácie.

Did this answer your question?