Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0.6
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0.6

4. 12. - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v ABRA Flexi (4. 12. 2020):

Opravy chýb

  • Inport dokumentu Excel (XLS) neimportoval výrobné čísla.

  • Opravený výstup ladiacich výpisov v klientskej aplikácii.

  • Ukladanie platobných (debetných) príkazov na sieťový disk v systéme Windows sa chybne skončilo chybou, že príkaz nebolo možné uložiť.

Did this answer your question?