Prehľad zmien v ABRA Flexi (4. 12. 2020):

Opravy chýb

  • Inport dokumentu Excel (XLS) neimportoval výrobné čísla.

  • Opravený výstup ladiacich výpisov v klientskej aplikácii.

  • Ukladanie platobných (debetných) príkazov na sieťový disk v systéme Windows sa chybne skončilo chybou, že príkaz nebolo možné uložiť.

Did this answer your question?