Prehľad zmien v ABRA Flexi (7. 12. 2020):

Opravy chýb

  • Platobný príkaz vo formáte Multicash pre Oberbank má v poli UD pridaný skrátený názov príjemcu.

  • Oprava obnovenia firemných záloh do systému macOS Big Sur.

  • Import bankového výpisu vo formáte XML SEPA (napr. pre ČSOB) skončil chybou API.

  • Nemožno odstrániť objednávku, ak z nej bol vytvorený skladový doklad alebo faktúra.

Did this answer your question?