Skip to main content
All CollectionsInštalačná príručka
Inštalácia v systéme macOS
Inštalácia v systéme macOS

Ako nainštalovať, odinštalovať a aktualizovať Flexi v systéme macOS

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Inštalácia

Použite program Flexi, ktorý si môžete stiahnuť z internetu. Pred inštaláciou sa uistite, že váš počítač spĺňa systémové požiadavky na spustenie Flexi. Distribúcia je vo forme obrázka (dmg), ktorý dvojklikom pripojíte. Priložený obrázok obsahuje inštalačný balík (pkg). Keď naň dvakrát kliknete, zobrazí sa sprievodca inštaláciou. V prvej časti sprievodcu kliknite na tlačidlo Pokračovať.

V ďalšom kroku inštalácie ste informovaní o odhadovanom mieste na disku, ktoré bude nainštalovaný systém Flexi zaberať. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.

O výsledku inštalácie ste informovaní v poslednom kroku inštalácie. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

Odinštalovať

Ak chcete úplne odstrániť Flexi zo systému, priložte inštalačný DMG, ktorý obsahuje aplikáciu Uninstaller.app. Spustite ho pod účtom správcu a kliknite na tlačidlo odinštalovať. Ak chcete odstrániť aj údaje účtovaných spoločností, zaškrtnite príslušnú možnosť.

Aktualizácia na novšiu verziu

Najnovšiu verziu programu Flexi nainštalujte rovnakým spôsobom, ako by ste nainštalovali program.

Inštalácia siete

Did this answer your question?