Skip to main content
Rýchle filtrovanie

Ako vykonať rýchle filtrovanie v systéme ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vedeli ste, že stačí kliknúť myšou na bunku v tabuľke, začať písať hľadaný text a systém Flexi začne filtrovať záznamy s týmto textom v príslušnom stĺpci? Ako môžete vidieť v našom krátkom videu, týmto spôsobom môžete veľmi rýchlo a efektívne vyhľadávať jednotlivé záznamy aj celé skupiny záznamov.

Nynie je filtrovanie obmedzené len na jednu podmienku. Takto môžete filtrovať postupne vo viacerých stĺpcoch alebo reťaziť filtre v rámci jedného stĺpca, aby ste získali presnejší výsledok. Takže odteraz už žiadne zložité vyhľadávanie!

Did this answer your question?