Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaTipy a triky
ABRA Flexi API z príkazového riadku
ABRA Flexi API z príkazového riadku

Ako čítať údaje zo systému Flexi z príkazového riadka

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

CURL je príkaz, ktorý vám umožňuje jednoducho sťahovať údaje z ľubovoľnej adresy. V tomto návode si ukážeme, ako z príkazového riadku načítať niektoré údaje z aplikácie Flexi.
Môžete na to použiť jednoduché skriptovanie.

V nasledujúcich príkladoch budeme vždy uvádzať tieto parametre:

curl -u name:password -L -o file.pdf
  • Príkaz-u určuje autorizačné poverenia pre systém Flexi.

  • Príkaz-f určuje, že ak sa na strane servera vyskytne chyba, na výstup sa nemá nič zapisovať, ale má sa okamžite ukončiť.

  • Po skratke-L nasleduje presmerovanie. Ak sa štruktúra adresy URL v budúcnosti zmení, tento príkaz zabezpečí, že skript bude stále fungovať.

  • Príkaz-o zabezpečí, že vrátené údaje sa zapíšu do súboru.

  • -k ak používate vlastnú inštaláciu a automaticky generovaný certifikát, musíte ignorovať nedôveryhodnú certifikačnú autoritu.

Zápis zoznamu neuhradených faktúr do formátu PDF

V prípade, že chcete zapísať všetky neuhradené faktúry do formátu PDF, môžeme použiť nasledujúci príkaz:

curl -u winstrom:winstrom -k -L -f "https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/faktura-vydana/(stavUhrK%20!=%20%27stavUhr.paid%27).pdf" -o unpaid-invoices.pdf

Tento príkaz vezme všetky faktúry, použije na ne filter statusUhrK != 'statusUhr.paid', t. j. všetky faktúry, ktoré nie sú v stave zaplatené, a zapíše ich ako PDF do súboru unpaid-invoices.pdf(zoznam podporovaných formátov).

Filtre musia byť v adrese URL správne zakódované. Pri ručnom vytváraní filtra ho jednoducho zadajte nekódovane do prehliadača Firefox. Keď ho potom skopírujete do schránky, Firefox ho prekóduje.

Konvertovať všetky firemné kontakty na e-návštevu vCard

Ak chcete previesť všetky firemné kontakty na e-vizitku vCard, môžete na to použiť tento príkaz:

curl -u winstrom:winstrom -k -f -L https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/adresar.vcf -o adresar.vcf

Vytvorenie novej faktúry

Na vytvorenie faktúry budeme najprv potrebovať dátový súbor XML. Do súboru invoice.xml zapíšeme nasledujúci obsah.

<?xml version="1.0"?>

Teraz môžeme spustiť tento príkaz:

curl -u winstrom:winstrom -k -L https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/faktura-vydana.xml -T invoice.xml
Did this answer your question?