Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka v 2020.3.0.8
Počítačová aplikácia - novinka v 2020.3.0.8

15. 12. - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Nové funkcie

  • Vydanie nastavuje nové webové rozhranie Flexi ako predvolené pre licencie, ktoré ho podporujú. K starému webovému rozhraniu sa môžete vrátiť zmenou cesty v adrese URL na "/c" (napr. demo.flexibee.eu/c).

Opravy chýb

  • Prihromadnej zmene bankového dokladu môže dôjsť k zápisu opravy kurzového rozdielu pre prepojený doklad odpočtu zálohy.

  • Vrozhraní API dochádzalo k chybe pri aktualizácii množstva v položke poplatku pri aktualizácii množstva v hlavnej položke.

  • Opravené odosielanie e-mailov z výstupu miezd.

  • Opravená prístupnosť polí na formulári bankového návrhu po stlačení tlačidla Uložiť a Nový.

  • Opravené vytváranie odkazov na dokumenty, pri ktorom sa sporadicky vytváral odkaz na neexistujúci záznam.

  • Podpora obnovenia záloh v novšej verzii zálohovania PGDMP 1.13 v systéme macOS.

Did this answer your question?