Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIPodpora Flexi XML
Výpočet dane z pridanej hodnoty (DPH)
Výpočet dane z pridanej hodnoty (DPH)

Výpočet a zaokrúhľovanie DPH

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

DPH je jednou z vecí, ktoré ABRA Flexi dokáže vypočítať sama. Existuje však niekoľko spôsobov výpočtu (zhora a zdola) a ovplyvňuje ho aj zaokrúhľovanie. ABRA Flexi má preto niekoľko spôsobov ovplyvňovania DPH.

Vždy platí, že DPH na položkovej faktúre je súčtom DPH jednotlivých položiek a výsledok sa zaokrúhľuje.

To, či sa DPH vypočíta zhora alebo zdola, závisí od toho, aké parametre zadáte (napr. základ → výpočet a výsledok DPH). Môžete tiež zadať všetky parametre a ABRA Flexi ich skontroluje.

Kontrolné výpočty

ABRA Flexi pri výpočtoch kontroluje vzájomné vzťahy medzi položkami. Musia sa uplatňovať nasledujúce pravidlá (môžu sa líšiť pri zaokrúhľovaní):

  • sumDphTotal = sumDphSniz + sumDphZakl

  • sumTotal = sumOsv + sumZklSniz * rateDphSniz + sumZklZakl * sumDphZakl

  • sumCelkZakl = sumZklZakl * sumDphZakl

  • sumCelkSniz = sumZklSniz * sumDphSniz

  • sumZklTotal = sumOsv + sumZklSniz + sumZklZakl

Ak teda ABRA Flexi vypíše chybu: Zadaná hodnota [9999,99] vlastnosti [sumTotal] sa líši od vypočítanej hodnoty [9999,99], čo znamená, že ste nedodržali tieto kontroly. Zvyčajne ide o chybu vo výpočte DPH alebo o chybu vo vstupných údajoch.

Zvyčajne stačí zadať len základy a ABRA Flexi vypočíta všetko ostatné.

To isté potom platí pre menu, kde sa navyše musia zhodovať aj hodnoty medzi základnou menou a menou. ABRA Flexi v týchto prípadoch jednoducho upraví výmenný kurz, aby sa predišlo chybám pri zaokrúhľovaní.

  • sumDphTotalMen = sumDphSnizMen + sumDphZaklMen

  • sumCelkemMen = sumOsvMen + sumZklSnizMen * rateDphSniz + sumZklZaklMen * sumDphZakl

  • sumCelkZaklMen = sumZklZaklMen * sumDphZakl

  • sumCelkSnizMen = sumZklSnizMen * sumDphSniz

  • sumZklTotalMen = sumOsvMen + sumZklSnizMen + sumZklZaklMen

Did this answer your question?