Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (18.12.2020):

Opravy chýb

  • Tlačidlo uzamknutia vo vlastnostiach nebolo k dispozícii.

  • Formát bankového výpisu PayPal nepodporuje český formát dátumu.

  • Ak je text pre poštu definovaný na type dokumentu, potom chýba podpis používateľa.

  • Nie je možné zmeniť doklad zo staršieho účtovného obdobia pomocou akcie Hromadná zmena.

  • Pri odosielaní skladového dokladu poštou sa adresát nevypĺňa.

  • Služba Vytvorenie hromadnej objednávky neúmyselne odstránila štítky z prvej objednávky, ktoré sa nezobrazovali aj na všetkých ostatných objednávkach.

Did this answer your question?