Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (21.12.2020):

Opravy chýb

  • Priodosielaní faktúr pomocou poštového klienta sa opäť vyžaduje certifikát na podpísanie dokumentu.

  • Teraz sú digitálne podpísané len výstupy PDF faktúr s typom dokladu zodpovedajúcim faktúre (t. j. okrem dodacieho listu).

Did this answer your question?