Skip to main content
Odkazy používateľov

Ako používať väzby používateľov prostredníctvom rozhrania API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Väzby používateľa umožňujú prepojiť akýkoľvek objekt s iným. Pre každú väzbu je potrebné určiť typ väzby a prepojené objekty.

Väzby môžu byť dvoch typov:

  • manuálne - prepojené v aplikácii alebo importom

  • automatický - objekty sú automaticky klasifikované podľa konfigurácie typu väzby (pomocou filtra)

Zoznam objektov vo väzbe:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/1/uzivatelske-vazby

Je tiež možné, aby sa viazaný objekt stal priamou súčasťou exportu väzieb:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/1/uzivatelske-vazby.xml?detail=full&includes=/winstrom/uzivatelska-vazba/object

Konfiguráciu relácie je možné použiť aj na výpis a exportovať ju ako súčasť objektu:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/1.xml?relations=uzivatelske-vazby

Príklad importu ručnej väzby:

<?xml version="1.0"?>

Odstránenie väzby

Príklad odstránenia ručnej väzby:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
  <user-binding action="delete">
    <id>ext:Binding:TESTEXTID-CEN</id>
  </user-binding>
</winstrom>
Did this answer your question?