Účel GDPR pre záznam možno vytvoriť prostredníctvom XML takto:

<?xml version="1.0"?>

Účel GDPR možno tiež zrušiť a vymazať:

<?xml version="1.0"?>

Identifikátor účelu sa zistí dotazom na konkrétny záznam. Tie, ktoré podporujú GDPR, obsahujú reláciu "ucely".

Did this answer your question?