Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (19. januára 2021):

Opravy chýb

  • Úprava definície závislosti balíka Linux RPM pre Javu 8 tak, aby ju bolo možné nainštalovať aj tam, kde je predvolená Java 11 (napr. Fedora 33). Podpora jazyka Java 9 bola zrušená.

  • Kontrola zásob do mínusu začala nesprávne zisťovať povolenie požiadaviek na výdaj z najstaršieho platného nastavenia firmy. Teraz sa opäť použijú nastavenia spoločnosti platné v deň vystavenia faktúry.

Did this answer your question?