All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2020.3.1.1
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2020.3.1.1

26 jan 2021 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (26. januára 2021):

Opravy chýb

  • Inicializácia nového účtovného obdobia v slovenskej spoločnosti skončila internou chybou aplikácie: neznáma legislatíva.

Did this answer your question?