Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (26. januára 2021):

Opravy chýb

  • Inicializácia nového účtovného obdobia v slovenskej spoločnosti skončila internou chybou aplikácie: neznáma legislatíva.

Did this answer your question?