Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (1. februára 2021):

Opravy chýb

Mzdy 2021 - prevod dovolenky

  • V zložkách dovolenky sa zaznamenávajú aj dni dovolenky (prenesené z roku 2020). Ak sa dovolenka prenáša, počet dní dovolenky nemusí zodpovedať počtu hodín dovolenky pre všetky zložky dovolenky.

  • Pridané pokyny pre výber prenesenej dovolenky - v prípade nepravidelnej PP je potrebné upraviť počet hodín v komponente Dovolenka na karte Neprítomnosť.

Did this answer your question?