Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.1.2
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.1.2

3. 2. 2021 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (3. februára 2021):

Opravy chýb

  • V niektorých formulároch sa počas zadávania nežiaduco menilo aktívne pole (fokus).

  • Služba Vytvoriť faktúru zo skladového dokladu vytvoreného z objednávky mohla na položke dokladu nekonzistentne nastaviť atribúty sadzby DPH (typ sadzby z objednávky, zatiaľ čo hodnotu a vlastnú sadzbu z cenníka). Faktúru nebolo možné uložiť s chybovým hlásením:

  • Z podobného dôvodu nebolo možné importovať skladový pohyb, ktorého položka mala vlastnosť typSzbDphK s inou hodnotou ako typSzbDph.dphOsv.

Did this answer your question?