Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (4. februára 2021):

Opravy chýb

  • Opravený výpočet súm na položkách dokladu v rozhraní API. V prípade uvedenia nulovej cenyMj sa na výpočet súm použila cenníková cena.

Did this answer your question?