All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.1.3
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.1.3

4. 2. 2021 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (4. februára 2021):

Opravy chýb

  • Opravený výpočet súm na položkách dokladu v rozhraní API. V prípade uvedenia nulovej cenyMj sa na výpočet súm použila cenníková cena.

Did this answer your question?