Skip to main content
Adresár pre prispôsobenie vývojárov

Na niektoré účely môžu programátori prispôsobiť nastavenia systému

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prispôsobenie nastavení systému:


1. Musíte upraviť súbor flexibee-server.xml(kde ho nájdete?) a pridať tam

<?xml version="1.0"?> <entry key="developerDirectory">/devel/</entry>

Namiesto adresára /devel/ vložte adresár, v ktorom sa budú nachádzať údaje o modifikácii (napr. C:/Projects/Flexi).

2. Reštartujte systém ABRA Flexi

3. V danom adresári je potrebné vytvoriť "predvolený" adresár (tzv. predvolená inštancia - iná hodnota má zmysel len pri cloudovej prevádzke) a v ňom adresár s identifikátorom firmy (je to rovnaké ako cez webové rozhranie). Prípadne môžete použiť špeciálny identifikátor "!all" (bez úvodzoviek).

Did this answer your question?