Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (23. februára 2021):

Opravy chýb

  • Opravy fakturácie vystavených objednávok
    - Nákupná cena z objednávky sa neprenášala do vytváranej faktúry.Fakturácia objednávky zo strany faktúry skončila chybou aplikácie.

Did this answer your question?