All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.2.1
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.2.1

23 Feb 2021 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (23. februára 2021):

Opravy chýb

  • Opravy fakturácie vystavených objednávok
    - Nákupná cena z objednávky sa neprenášala do vytváranej faktúry.Fakturácia objednávky zo strany faktúry skončila chybou aplikácie.

Did this answer your question?