Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (24. februára 2021):

Opravy chýb

  • Stiahnuté bankové výpisy nebolo možné načítať, zobrazovala sa chyba "Nenašiel sa žiadny účet s príslušnými nastaveniami".

Did this answer your question?