Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.2.3
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.2.3

25 Feb 2021 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (25. februára 2021):

Opravy chýb

  • Oprava výrobných čísel na sklade prostredníctvom dobropisu. Takto získané sériové číslo nebolo prepojené so sériovým číslom z dobropisu.

  • Služba Rozšírené automatické platobné spojenie skončila chybou aplikácie, ak boli bankové doklady zoradené podľa stĺpca z inej agendy (napr. Skratka firmy, Účet firmy).

Did this answer your question?