All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.2.4
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.2.4

2/26/2021 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (26. februára 2021):

Opravy chýb

  • V rozhraní API nebolo možné zapísať pole bspSkl do záznamu typu prijatej objednávky. Server odpovedal so stavom chyby 500.

  • Opravy vystavenej faktúry objednávky
    - Objednávky bez položiek nebolo možné realizovať.

  • Vydané príkazy na opravu faktúr
    - zľava na objednávke sa do ceny položiek na faktúre započítavala dvakrát

Did this answer your question?