Na overenie problému potrebujeme log servera Flexi a log databázy PostgreSQL.

Kde nájsť protokol servera?

Kde nájsť protokol databázy PostgreSQL?

Prípadne použite terminálové príkazy, ktoré skopírujú oba protokoly do Dokumentov a zabalia ich do archívu flexi_logs.zip:

cp /var/log/flexibee.log ~/Documents/

sudo cp /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log ~/Documents/ && sudo chmod 777 ~/Documents/startup.log

zip ~/Documents/flexi_logy.zip ~/Documents/flexibee.log ~/Documents/startup.log

(Terminál nájdete v aplikáciách v priečinku Nástroje alebo ho môžete spustiť cez Spotlight, ktorý vyvoláte stlačením klávesov Command + medzerník. Potom stačí do textového poľa Spotlight napísať slovo Terminal a potvrdiť stlačením klávesu Enter.)

Did this answer your question?