Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Inštalácia a prevádzka
Nemožnosť prihlásiť sa do miestnej aplikácie Flexi v systéme macOS
Nemožnosť prihlásiť sa do miestnej aplikácie Flexi v systéme macOS

Aplikácia sa nespustí, načítanie zdroja údajov sa nedokončí

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Na overenie problému potrebujeme log servera Flexi a log databázy PostgreSQL.

Prípadne použite terminálové príkazy, ktoré skopírujú oba protokoly do Dokumentov a zabalia ich do archívu flexi_logs.zip:

cp /var/log/flexibee.log ~/Documents/

sudo cp /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log ~/Documents/ && sudo chmod 777 ~/Documents/startup.log

zip ~/Documents/flexi_logy.zip ~/Documents/flexibee.log ~/Documents/startup.log

(Terminál nájdete v aplikáciách v priečinku Nástroje alebo ho môžete spustiť cez Spotlight, ktorý vyvoláte stlačením klávesov Command + medzerník. Potom stačí do textového poľa Spotlight napísať slovo Terminal a potvrdiť stlačením klávesu Enter.)

Did this answer your question?