Skip to main content
Obsahuje ABRA Flexi modul MRP?

Je súčasťou systému ABRA Flexi MRP výpočet počtu a termínov dodávok komponentov od dodávateľov na pokrytie požiadaviek na výrobky od zákazníka?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?