All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.3.1
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.3.1

3/15/2021 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (15. marca 2021):

Opravy chýb

  • Online načítanie výpisov mohlo skončiť chybou "Pre tento výpis nebol nájdený žiadny bankový účet. ", hoci účet existuje.

  • Vytváranie platobných príkazov pre MONETA Money Bank bolo aktualizované tak, aby sa neautorizované znaky nahrádzali medzerou.

  • Opravené prvé vytvorenie používateľa v novom webovom rozhraní.

  • Nové webové rozhranie nereagovalo správne na zmenu poľa Bank. účet. Hodnota bankového účtu sa neprenášala do bankového dokladu. Podobne to platí aj pre skladové a pokladničné doklady.

  • Spresnenie popisu voľby vo Firemných nastaveniach - Otočiť typ pohybu a sumu v module Banka pri automatickom párovaní dobropisu.

  • Pripojenie klientskej aplikácie k serveru by sa mohlo na neurčito zaseknúť v kroku Kontrola zdroja údajov v priebehu. Pre nadviazanie spojenia so serverom je nastavený limit 15 sekúnd.

Did this answer your question?