All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Webová aplikácia - novinka vo verzii 2021-03-16
Webová aplikácia - novinka vo verzii 2021-03-16

Výrobné čísla, zásoby a rýchlosť - nová verzia webovej aplikácie Flexi je tu!

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Do webového rozhrania pridávame ďalšie funkcie. Už dnes si môžete vyskúšať podporu výrobných čísel, objednávanie na minimum alebo zobrazovanie stavu zásob na riadku príjemky. Inventár je teraz k dispozícii a opravili sme aj niekoľko chýb a zapracovali na rýchlosti.

Výrobné čísla

Potrebujete pracovať s výrobnými číslami? Teraz je to možné vo webovom rozhraní. K dispozícii sú výrobné čísla od vykonania objednávky až po riadky každého dokladu. Pri prijímaní výrobných čísel je teraz možné zadávať čísla oddelené čiarkou, bodkočiarkou alebo novým riadkom. Dúfame, že vám to uľahčí prácu a tešíme sa na vašu spätnú väzbu. Bohužiaľ, v súčasnosti nepodporujeme vytvorenie kópie dokladu, ktorý obsahuje výrobné čísla, a zároveň vytvorenie dobropisu. Tieto funkcie pridáme neskôr.

Objednávka na minimum

Vo vydaných objednávkach teraz nájdete funkciu objednávky na minimum. Okrem toho sme ho trochu vylepšili. Je ešte niečo, čo by ste mohli použiť? Budeme radi, ak nám dáte vedieť.

Stav zásob na riadku dokladu

V nastaveniach stĺpcov položiek dokladu môžete teraz zapnúť stĺpec Stav zásob, ktorý zobrazuje aktuálny stav zásob.

Inventár

Do webového rozhrania sme tiež pridali možnosť vykonať inventúru. Teraz môžete exportovať položky zásob do programu Excel a importovať ich späť. Dúfame, že to uľahčí aj vašu prácu. Napadá vás niečo, čo by túto nie veľmi obľúbenú činnosť ešte viac uľahčilo? Podeľte sa s nami o spôsob inventarizácie vo vašej spoločnosti. 👀

Rýchlosť

Pracovali sme aj na rýchlosti. Hlavné zrýchlenie je v tabuľkách, kde to podľa nás pocítite. Upravili sme aj spúšťanie akcií, aby bolo jasné, ktoré akcie sa týkajú riadkov a ktoré zoznamu.

Na čo sa môžete tešiť v ďalšej verzii? Na základe vašej spätnej väzby vylepšujeme import z aplikácie Excel, aby bolo ešte jednoduchšie importovať hlavičky dokumentov aj položky dokumentov do jedného súboru. Takisto sa pozrieme na podporu čítačiek čiarových kódov priamo vo webovom rozhraní. 💪🏻

Did this answer your question?