Tlačivo je k dispozícii v ABRA Flexi v časti Zamestnanci > Tlačové zostavy > Ostatné > Výpočet priemerného čistého zárobku.

Did this answer your question?