Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.3.2
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.3.2

2012-03-22 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (22. marca 2021):

Opravy chýb

  • Opravené načítanie bankových výpisov, keď sú výpisy pre niekoľko účtov tej istej banky v tom istom priečinku alebo v jednom spoločnom súbore.

  • Mzdy - produkcia Prepočítaný počet zamestnancov do výpočtu odpracovaného času nezapočítal tieto absencie: prestoje, choroby z povolania a úrazy.

  • Pri používaní predvoleného poštového klienta v systéme macOS bol text v poli Príjemcanesprávne kódovaný.

Did this answer your question?