Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.4.0
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.4.0

30 Mar 2021 - Opravy chýb, legislatíva o karanténnych kvótach, prepočty zásob a účtov v API

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (30. marca 2021):

Legislatíva

 • Pridaná podpora pre príspevok na karanténu - tzv. príspevok na izoláciu. Ak zamestnanec nastúpil do karantény v období od 1.3.2021 do 30.4.2021, má nárok na karanténny príspevok až do výšky 370 Sk/deň - pridali sme zložku Karanténny príspevok (izolácia ) - tu sa do poľa Suma zadáva celkový karanténny príspevok vyplatený zamestnancovi v danom mesiaci. Táto úľava zvýši sumu, ktorá sa má zaplatiť, nemá vplyv na výšku daní, SP, ZP. O tento príspevok sa znížia príspevky spoločnosti na sociálne zabezpečenie.

 • Pridaná nová verzia XML a PDF formulára Prehľad poistného.

 • Nahradenie všetkých výskytov slova ID číslo písmenom IČO. Zmena sa týka formulárov v aplikácii, webového rozhrania a tlačových zostáv.

Nové funkcie

 • Prepočet zásob a prepočet zostatku na účte je teraz možné vyvolať prostredníctvom rozhrania API.

Zlepšenia

 • Server zaznamenáva viac informácií o pokusoch o prihlásenie používateľa.

 • Pri skladových kartách je teraz možné v klientskej aplikácii zobraziť stĺpec EAN položky cenníka.

 • Nahradenie závislosti balíka .deb na openjdk-8/9-jre všeobecnejším balíkom java8-runtime. V praxi to znamená ukončenie podpory Javy 9 a napríklad možnosť používať AdoptOpenJDK 8. POZOR: v prípade AdoptOpenJDK musíte používať verziu s HotSpot JVM, s OpenJ9 Flexi momentálne nefunguje!

Opravy chýb

 • Odstránením textovej položky z objednávky sa môže zmeniť jej stav.

 • Pri tlači štítkov zebra by sa ďalšia položka odrazila, ak by bol názov predchádzajúcej položky príliš dlhý. Teraz sa dlhý text prispôsobuje.

 • Chyba aplikácie nastala, ak používateľ vymazal hodnotu poľa Dátum zdaniteľného plnenia na faktúre a následne Dátum zaúčtovania.

 • Na skladovom doklade s nesprávnou sumou meny sa pri zmene iných vlastností mohla vyskytnúť chyba aplikácie"not-null property references a null or transient value: en.winstrom.vo.doc.PolSklad.skladovaKarta".

 • Ak faktúru počas hotovostnej platby vymazal iný používateľ, došlo k internej chybe aplikácie.

 • Pri importe objednávky nebolo možné vytvoriť rezerváciu, ak k objednávke nebol pred importom priradený zákazník.

 • Nie je možné vytvoriť Hromadné oznámenie zamestnávateľa, ak je pre kritériá nastavených viac osôb.

 • Opravená chyba, ktorá sa mohla vyskytnúť pri pokuse o zobrazenie ďalšej úrovne odkazov na dokumenty.

Did this answer your question?