Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (16. apríla 2021):

Opravy chýb

  • Odoslanie dokumentu e-mailom sa skončilo chybovou správou"Unsupported method for module 'null'".

Did this answer your question?