Odpočítavanie zálohovania vo webovom rozhraní funguje podobne ako v počítačovej aplikácii. Najprv vytvoríme zálohovú faktúru, ktorú spárujeme s bankovým dokladom. Pokyny na párovanie dokumentov nájdete tu: http://podpora.flexibee.eu/en/articles/5169230-rucni-parovani-dokladu-ve-stejne-mene

Odpočet zálohovej faktúry

Po zaplatení zálohovej faktúry z nej môžeme vytvoriť faktúru. Nájdeme ju v ponuke Vydané alebo Prijaté faktúry a klikneme na ikonu "bodky". Potom vyberte možnosť "Vytvoriť faktúru zo zálohy".

Potom vytvoríme faktúru, ktorá už bude obsahovať odpočet zálohy, takže bude úplne zaplatená:

Druhý spôsob odpočítania zálohovej faktúry od konečnej faktúry je vysvetlený nižšie.

Odpočet GST

Z platby v banke alebo v pokladni vytvoríme zálohovú faktúru. Označíme teda platbu v banke alebo v pokladni, kde opäť klikneme na ikonu "bodky" a vyberieme možnosť "Vytvoriť/Pripojiť DDD":

Následne sa zobrazí tabuľka, v ktorej môžeme upraviť sumy na ZDD a kliknúť na "Vytvoriť nový ZDD".

Teraz sme vytvorili ZDD v zozname faktúr:

Zostáva odpočítať ZDD z konečnej faktúry. Vytvoríme alebo otvoríme konečnú faktúru a klikneme na tlačidlo "Odpočítať zálohu/ZDD" pri položkách:

Ponúkne sa záloha alebo GST vhodná na odpočet a ak všetko súhlasí, kliknite na "Odpočítať zálohu/GST".

Do faktúry bol pridaný riadok s odpočtom ZDD a faktúra bola uhradená.

Did this answer your question?