S najväčšou pravdepodobnosťou zadávate do súboru statDph s hodnotou CZ a riadky slovenského daňového priznania k DPH.

Ak zadáte české riadky DPH (alebo statDph = SK), žiadosť prejde v poriadku.

Did this answer your question?