Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIReferenčná príručka REST API a často kladené otázky
Chyba importu: záznam nebol nájdený podľa parametrov: stat=EN.
Chyba importu: záznam nebol nájdený podľa parametrov: stat=EN.

Ako spárovať doklady v rovnakej mene vo webovom rozhraní

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Did this answer your question?