Skip to main content
All CollectionsVýukové články
Migrácia údajov z iného systému do ABRA Flexi
Migrácia údajov z iného systému do ABRA Flexi

Aké formáty údajov podporujeme, aký je ideálny čas a postup?

Daniel Matějka avatar
Written by Daniel Matějka
Updated over a week ago

Často sa stretávame s požiadavkami na migráciu všetkého z pôvodného systému vrátane kompletnej histórie a účtovných údajov. Je však dôležité si uvedomiť, že rôzne systémy sú v zásade postavené na rôznych architektúrach a princípoch fungovania. Pri migrácii medzi dvoma rôznymi systémami je štandardným postupom migrácia základných číselníkov (adresár, cenník, stav skladu...) s plynulou nadväznosťou na zadávanie pôvodných stavov. Prípadný náhľad starého systému pre históriu je užitočný. Pri migrácii ide spravidla o to, z ktorého systému sa majú údaje preniesť alebo v akom formáte sa môžu údaje exportovať z pôvodného systému a aký bude ich rozsah.

Formát údajov

Flexi podporuje import prostredníctvom Excelu (XLS) alebo XML. Štruktúra XML je však jasne definovaná (resp. každý systém má jasne definovanú štruktúru) a bolo by potrebné pripraviť špecifický prevodný mostík, čo môže byť pomerne náročné, a to z hľadiska času aj peňazí. Naše vývojové oddelenie však nemá na takéto mosty časovú kapacitu. Preto je vhodným nástrojom Excel. V prípade zdrojových súborov XLSX určených na import do systému Flexi je zvyčajne potrebné údaje vhodne pripraviť (poradie stĺpcov a prípadná úprava hodnôt jednotlivých polí).

Webové rozhranie Flexi je v importe o niečo ďalej ako desktopová aplikácia, dokáže pomôcť s mapovaním stĺpcov a teraz stačí nahrať súbor a vybrať polia pre jednotlivé stĺpce (samozrejme len pre stĺpce, ktoré nie sú automaticky rozpoznané). Umožníme aj pridávanie ďalších polí, ktoré nie sú v importnom súbore. To sa dá pekne využiť napríklad na nastavenie typu dokumentu atď. Okrem toho pri druhom importe súboru už budú prednastavené polia, ktoré ste pre daný stĺpec vybrali naposledy. Takto môžete migrovať základné číselníky (adresár, cenník,...) aj ostatné agendy (objednávky, faktúry,...).

Vhodný čas

Aký človek, taký názor. Vaša účtovníčka bude určite dôležitou osobou, ktorá vám poskytne svoj názor. Nepísaným pravidlom je, že ak sa chystáte migrovať, ideálne koncom roka alebo na konci účtovného obdobia. Ani migrácia počas roka však nie je neriešiteľný problém.

V zásade teda môžu nastať dve situácie:

  1. organizácia migruje v rovnakom čase ako nové účtovné obdobie, alebo

  2. prechod organizácie počas účtovného obdobia.

Spôsob správneho účtovného prechodu je v oboch prípadoch podobný, pričom druhý prípad je samozrejme o niečo časovo náročnejší, najmä v oblasti neuhradených pohľadávok a záväzkov a záloh.

Zložitosť

Bude to závisieť od toho, aké údaje je možné exportovať z vášho súčasného systému a čo všetko je skutočne potrebné migrovať. Preto musíte zvážiť, čo zvládnete interne a s čím by sme vám mali pomôcť. V praxi to zvyčajne predstavuje 2 - 3 hodiny na jeden súbor v závislosti od zložitosti mapovania a úpravy údajov.

Postup

Máme podrobné pokyny na migráciu:

Pripravili sme Migráciu účtovníctva do radu ABRA Flexi, aby používateľ na nič nezabudol a mohol ľahko nadviazať v novom systéme. K dispozícii sú aj podrobné návody na import programu Excel.

Z vyššie uvedených dôvodov nie sme schopní vykonať kompletnú migráciu na kľúč vrátane celej histórie, avšak ak nám zašlete vyexportované súbory z vášho systému (ideálne v programe Excel) a vašu predstavu o rozsahu, na základe ktorej budeme schopní odhadnúť náročnosť celej operácie, radi vám s migráciou pomôžeme. Hodinová sadzba za túto službu je štandardná, t. j. 1500 Kč bez DPH.

Migrácia ABRA Flexi vs. ABRA Gen

Pripravujeme mosty pre pohodlnú migráciu medzi našimi dvoma systémami, pre aktuálny stav a možnosti nás kontaktujte na adrese obchodflexi@abra.eu alebo 371 124 340.

Did this answer your question?