Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIPrispôsobenie aplikácie
Príklad použitia flexibee2xml v systéme macOS
Príklad použitia flexibee2xml v systéme macOS

Ako spustiť a odovzdať parametre flexibee2xml v systéme macOS?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pomocou flexibee2xml môžete ľahko konvertovať súbory do iného formátu. V nasledujúcom príklade nájdete príklad konverzie súboru XLS na XML.

Príkaz terminálu:

/Applications/FlexiBee.app/Contents/Resources/flexibee2xml --from-xls test.xls --evidence cenik --to-xml cenik.xml

/Applications/FlexiBee.app/Contents/Resources/flexibee2xml

  • umiestnenie nástroja

--from-xls

  • parameter určujúci formát vstupného súboru

test.xls

  • názov vstupného súboru

-dôkazy

  • parameter určujúci záznam, pre ktorý sa XML vytvorí (podľa neho sa vytvoria počiatočné prvky)

cenník

  • strojový názov záznamu v systéme ABRA Flexi

--to-xml

  • parameter výstupného formátu

cenik.xml

  • názov výstupného súboru

Did this answer your question?