All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.5.2
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.5.2

4/29/2021 - Opravy chýb, zlepšenie načítania výpisov PayPal

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (29. apríla 2021):

Vylepšenia

 • Načítanie výpisov PayPal teraz podporuje sumy vo formáte bez použitia oddeľovača riadkov.

  • V prípade potreby je možné zadať vlastný formát sumy kombináciou rozšírených parametrov paramPaypalFormatAmount (predvolená hodnota "0.0") a paramPaypalFormatLocale (predvolená hodnota "sk-CZ").

Opravy chýb

 • Účtovanie inventúry spôsobom B (verzia 2021.5.0) mohlo bez ohľadu na použitú funkciu spôsobiť chyby pri účtovaní nielen inventúrnych dokladov:

  • Chýbajúce aktualizácie účtov v položkách dokumentov. To znamená, že položky nebudú mať vyplnené účty alebo nebudú správne.

  • Chýbajúce zverejnenie dokumentu. Hoci sú všetky potrebné účty vyplnené, doklad zostáva nezaúčtovaný.

  • Pri kontrole odosielania dokumentov dbajte na zvýšenú opatrnosť.

 • Do sprievodcu zobrazením peňažného denníka bola pridaná validácia vstupov. Nevyplnená pokladňa spôsobovala internú chybu aplikácie.

 • Opravený export faktúr do formátu ISDOC. Súbor nebol platný, ak bola faktúra prepojená s viacerými objednávkami.

 • Opravené načítanie bankového výpisu vo formáte SEPA XML, ktorého položky obsahovali okrem dátumu aj časovú pečiatku.

Did this answer your question?