Skip to main content
Obchodné koleso - úvod

Postupný opis obchodného cyklu vo webovom rozhraní s odkazmi na praktické príklady

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

V tomto článku nájdete prehľad obchodného cyklu vo webovom rozhraní, každý bod má aj odkaz, ktorý vás zavedie na článok s praktickým príkladom každej agendy:

  1. Najprv zaznamenáte dopyt zákazníka.

  2. Na základe toho vytvoríte svoju ponuku.

  3. Potom od zákazníka prijmete objednávku.

  4. Aby ste ho uspokojili, posielate požiadavky svojim dodávateľom.

  5. V závislosti od ziskovosti prijatých ponúk dodávateľov -

  6. potom si objednáte vytvorením vydaných objednávok (tu si môžete objednať až do výšky minima).

  7. K tovaru dodanému dodávateľom sa určite pripoja prijaté faktúry, ku ktorým sa po naskladnení pripoja viaceré účtenky.

  8. Je čas dodať tovar zákazníkovi: vystavená faktúra je prepojená so skladovými expedíciami.

  9. Vystavená faktúra sa neskôr uhradí v banke spolu s prijatou faktúrou.

Did this answer your question?