Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (18. mája 2021):

Opravy chýb

V klientskej aplikácii chýbala knižnica jazyka Groovy a pracovný postup, ktorý tento jazyk používa.

Did this answer your question?