Podobne ako v aplikácii pre počítače a prostredníctvom API je možné spustiť prepočet zásob z webového rozhrania.

Účelom prepočtu zásob je skontrolovať a prípadne prepočítať ceny na skladovej karte na správne hodnoty. Po spustení sa prechádzajú všetky pohyby zásob.

Podrobnejšie informácie nájdete v práve uvedenom článku. Popis funkcie prepočítania zásob sa nachádza hneď v prvej časti návodu.

Vo webovom rozhraní sa prepočet skladu nachádza v zozname skladov alebo na kartách skladov. V oboch prípadoch sa nachádza na tom istom mieste, preto si ukážeme postup len pri spustení z pozície zoznamu skladov.

Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať do zoznamu skladov, je použiť vyhľadávač.

Ak ho chcete spustiť, nájdete ho v ľavom dolnom rohu - viditeľné na snímke obrazovky nižšie.

Po potvrdení výberu sa zobrazí okno s možnosťou výberu účtovného obdobia, v ktorom chcete spracovať prepočet skladu. V jednom čase je možné vykonať len jedno účtovné obdobie.

Výber potom môžete potvrdiť stlačením tlačidla Spustiť, prípadne môžete formulár ukončiť pomocou tlačidla Zrušiť.

Zároveň by v čase prepočítania skladu nemali v skladovom hospodárstve pracovať žiadni používatelia. Preto sa odporúča spúšťať ho v noci alebo cez víkend.

Did this answer your question?