All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.6.0
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.6.0

29.6.2021 - Nové funkcie, legislatívne zmeny, opravy chýb a vylepšenia

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Legislatíva

 • Podpora rozšíreného špeciálneho režimu jedného administratívneho miesta - One Stop Shop (OSS)

  • Donastavení spoločnosti na karte Legislatíva boli pridané nové možnosti pre osobitné režimy DPH:

   • Jednotlivé možnosti OSS predstavujú registráciu pre daný režim a po ich výbere sa na dokladoch aktivuje automatický výber krajiny / sadzieb DPH podľa zadaného zákazníka alebo krajiny dodania.

   • Optimalizovalo sa aj umiestnenie niektorých možností medzi kartami Firma, Legislatíva a Rozšírené.

  • Predpisy o účtovaní ponúkajú 4 nové kódy transakcií pre DPH:

   • OSS - služby EÚ, OSS - tovar EÚ, OSS - tovar mimo EÚ, OSS - dovozný režim

   • Prostredníctvom predpisu s týmito kódmi sa vytvorené doklady zahrnú do príslušných výstupov, resp. sa ovplyvní aj riadok DPH (CZ).

  • Do vybraných typov doklad ov bola pridaná možnosť preferovať vybranú krajinu DPH na dokladoch:

   • Túto možnosť možno použiť na zrušenie automatického výberu krajiny/sadzby DPH na dokladoch.

  • Pripravujeme generovanie dokumentov a výstupov na vydanie v novších verziách.

 • Kurzový rozdiel pri odpočítaní zálohy v cudzej mene sa už nevytvára ako opravná položka na konečnej faktúre. Účtuje sa interným dokladom, ktorý už nezadáva DPH.

  • Pri vystavených faktúrach je podporovaný odpočet kurzového rozdielu pri zálohovej platbe aj DPH a teraz sa vytvára aj pre odpočet neúčtovných záloh na prijatých faktúrach.

Nové funkcie

  • /order/item - na vytvorenie objednávok pre zadaných dodávateľov a položiek OBP s množstvom, ktoré sa má objednať

  • /oborderani/bulk - na automatické vytvorenie OBV zo všetkých položiek OBP, ak majú nastaveného primárneho dodávateľa

 • Zvuková signalizácia upozorňujúca na neznámy EAN pri používaní snímača čiarových kódov.

Vylepšenia

 • Vylepšenia funkčnosti parametrov API

  • Parameter no-ids=true teraz ovplyvňuje export na všetkých úrovniach, t. j. aj položky dokumentu a vložené väzby.

  • Logické parametre s možnými hodnotami true / false možno aktivovať jednoduchým zadaním parametra (t. j. s prázdnou hodnotou). Napríklad ?no-ids=true možno skrátiť na ? no-ids.

  • Bol pridaný nový logický parameter no-comments, ktorý umožňuje potlačiť komentáre vo výstupe XML.

  • Nový režim exportu"simple"(?mode=simple) generujúci minimalistický výstup bez atribútov ref a showAs a v prípade XML bez vysvetľujúcich komentárov.

 • Základná podpora pre recyklačné poplatky v exporte FAV na Formát EDI. Vyplnia sa len potrebné vlastnosti poplatkov: celková suma za položku, príspevok za jednotku a typ príspevku.

  • Pri importe z EDI sa už nevytvárajú poplatky za položku definovanú v cenníku. Položka importovaná z EDI má v cene položky zahrnuté poplatky.

 • Optimalizácia výkonu zobrazenia rovnováhy pri filtrovaní podľa variabilných symbolov

  • Vylepšenie funkcie importéra nastavení osôb v rozhraní API - records /person. Prostredníctvom rozhrania API bolo možné prepísať nastavenia, čo narúšalo správne fungovanie aplikácie.

  • Importovaním môžete pridať len nové nastavenia osôb so zadaným dátumom platnosti alebo odstrániť vybrané nastavenia okrem posledného. Platnosť ostatných nastavení sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

  • Novo importované nastavenia osôb je možné identifikovať okrem odkazu na hlavičku osoby aj osobným číslom zamestnanca.

 • Zvýšil limit šepkajúcich spoločností z registra ARES na 20.

 • Do zahraničných príkazov vo formátoch Gemini a SEPA XML bol pridaný údaj o mene bankového účtu platiteľa.

 • Výber zásob na položkách dokladu je zoradený podľa kódu.

Opravy chýb

 • Opravené spracovanie položiek poplatkov v rozhraní API. Import teraz ignoruje položky poplatkov. Položka poplatku sa generuje z primárnej položky na základe poplatku definovaného v cenníku.

 • Aplikácia krížovo kontroluje úspešné uloženie záznamov, napríklad dokumentov, pred ich odoslaním e-mailom.

 • Ak nie je povolená rezervácia do mínusu, bolo možné prostredníctvom položky v objednávke rezervovať množstvo, ktoré nie je na sklade.

 • V režime ručnej rezervácie teraz nemôžete zaškrtnúť možnosť "Rezervovať na sklade" pri položke objednávky, ak položka nie je na sklade.

 • Nešťastnou zhodou okolností pri vytváraní dokladov v novom účtovnom období môže vzniknúť duplicitný riadok dokladu.

 • Opravy niektorých textov v slovenskej lokalizácii.

 • Výber osôb na mzdových listoch je zoradený podľa osobného čísla.

 • Vyplnenie výberu osôb v súboroch miezd po akcii "Uložiť a nové".

 • V sprievodcovi služby Zaúčtovanie dokladu sa pri zobrazení výberového okna prepísali hodnoty vo výberoch na iných riadkoch (pre polia Činnosť, Riadok KH a Predpis zaúčtovania).

Did this answer your question?