Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (30. júna 2021):

Legislatíva

  • Automatický výber krajiny / sadzieb DPH na dokladoch identifikoval zákazníka ako platiteľa DPH vyplnením poľa IČ DPH, čo mohlo viesť k neočakávanému správaniu. Pôvodné rozhodnutie sme vrátili späť len na základe príznaku platcu DPH odkazovanej spoločnosti.

    • Upozornenie: Ak automatický výber krajiny DPH podľa vašich potrieb nefunguje alebo ak z iného dôvodu potrebujete mať na dokladoch vždy uvedenú krajinu DPH z typu dokladu, použite novú možnosť Preferovať na dokladochpridanú na tento účel:

Did this answer your question?