All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.6.2
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.6.2

3/7/2021 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (3. júla 2021):

Opravy chýb

  • V prípade neúčtovných skladov boli sumy s DPH vypočítané na skladových dokladoch s vyplnenou spoločnosťou.

Did this answer your question?