Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (3. júla 2021):

Opravy chýb

  • V prípade neúčtovných skladov boli sumy s DPH vypočítané na skladových dokladoch s vyplnenou spoločnosťou.

Did this answer your question?