All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.6.3
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.6.3

21 júl 2021 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (21. júla 2021):

Opravy chýb

 • Pri používaní služby Kontrola daňových odpisov sa vyskytla chyba aplikácie, ak začiatok odpisovania predchádzal účtovnému obdobiu.

 • Povolené započítanie dvoch záväzkov (kladného a záporného) pomocou sprievodcu

 • Dialógové okno filtra cenníka zobrazené na položke dokladu je možné použiť len na prvej položke, na ktorej bol použitý.

 • Pri opätovnom načítaní cenníka v jeho editačnom okne sa skladové karty zobrazia viackrát (raz za účtovné obdobie).

 • Zmena typu dokladu s iným typom pohybu na skladovom pohybe prebehne bez chyby.

 • Pri importe výpisov Slovenskej sporiteľne vo formáte SEPA sa nenačítal názov spoločnosti.

 • Pri exporte faktúr do EDI sa už nevyžaduje vyplnenie EAN v položkách účtovania.

 • Zakázaná automatická zmena riadku DPH po zmene dátumu vystavenia.

  • Na nepredajných dokladoch (napr. iných záväzkoch alebo interných dokladoch) vypnutie zmeny riadku DPH po zmene krajiny spoločnosti.

 • Ak sa pri importe dokladu použil všeobecný prvok "DocumentPositions" namiesto špecifického prvku "InvoicePositions", nevytvárali sa položky účtovania.

Did this answer your question?