All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.6.4
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.6.4

16.8.2021 - Opravy chýb

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Opravy chýb

  • Výstup mzdového listu HZUPN skracuje maximálnu dĺžku názvu OSSZ (XML element nameOSSZ) na 30 znakov.

  • Neplatitelia DPH by mohli porušiť bezpoložkové bankové doklady. Najčastejšie sa chyba vyskytla pri automatickom párovaní platieb, keď bol bankový doklad vynulovaný.

  • Rozhranie API prestalo vracať hodnotu interného ID pre väzby používateľov alebo sa vždy vracala hodnota -1.

  • Okno Nastavenia filtrovania si nepamätalo zadané hodnoty.

  • Odosielanie dokumentov e-mailom nefungovalo, ak bola v nastaveniach spoločnosti zadaná "Skrytá adresa kópie".

  • V exporte faktúry do EDI bol nesprávne vyplnený počet riadkov LIN, ak doklad obsahoval recyklačné poplatky.

Did this answer your question?