Vzdelávacie videá

Relácie obsahujúce videonávody a webové semináre

Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar +1
39 articles in this collection
Written by Ota Rádl, Lenka Haringerová, Petr Pech and 1 other
Účtovníctvo

Videonávod na nastavenie služby One Stop Shop

Videonávod na nastavenie OSS v aplikácii Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nové účtovné obdobie a účtovná závierka

Ako nastaviť nové účtovné obdobie a zostaviť účtovnú závierku
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Daňové priznanie k DPH

Vytvorenie daňového priznania k DPH
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH účinná od 1. októbra 2019
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vzájomné kredity

Videonávod, ako robiť vzájomné kredity vo Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Kontrola účtovníctva

Čo potrebujete urobiť, aby ste skontrolovali svoje účtovníctvo
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Počiatočné zostatky účtov

Ako správne zaznamenať počiatočné zostatky účtov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ročná uzávierka

Úkony potrebné pre uzávierku obdobia
Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Účtová osnova

Práca s účtovnou osnovou a účtovným plánom
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pravidlá vysielania

Používanie pravidiel vysielania v praxi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prenesená daňová povinnosť

Videotutoriál - Ako správne nastaviť prenesenú daňovú povinnosť vo Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Reverse charge

Videotutoriál - reverse charge faktúry vydanej a prijatej
Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago